advys

Vertrouwen in verandering

Interim management

Organisaties die tijdelijk nieuwe energie en versterking zoeken, kunnen terecht bij onze interim managers op het gebied van Facility, HRM, Inkoop, Financiën en ICT.

We bieden specialistische versterking bij strategische beleidsontwikkeling. U kunt bij ons ook terecht voor extra energie in projecten of een innovatieve benadering bij verandertrajecten. Onze interim professionals voelen zich thuis bij omvangrijke programma’s en specifieke projecten. In onze adviezen stellen wij de mens centraal. Door talenten van mensen op de juiste manier te herkennen en te benutten, werken we aan duurzaam rendement.

Advys staat voor continue ontwikkeling en innovatie. Wij delen onze opgedane kennis en expertise graag met onze opdrachtgevers. In onze aansturing van teams maken we gebruik van creatieve werkvormen en beproefde methodieken zoals scrum, agile en lean six sigma. Wij doen dat met goed gevoel voor de organisatiecultuur, de talenten van mensen en de belangen van de omgeving.

Advys heeft een interne en externe pool van interim managers. Wij weten waar de talenten van onze mensen het best tot hun recht komen. Afhankelijk van de aard van de opdracht en de sector selecteren wij passende mensen. Advys biedt interim managers aan met verschillende achtergronden en expertisevelden. Ze zijn goed bekend met de vraagstukken van vandaag. We zorgen ervoor dat onze managers zich regelmatig blijven ontwikkelen.Advys faciliteert bijeenkomsten waar managers kennis uitwisselen en ervaringen delen. We nemen de innovatie mee in elke opdracht!

  • Uitgebreide senior+ managementervaring
  • Innovatie door continu kennisdeling
  • Gespecialiseerd in verandertrajecten