advys

Vertrouwen in verandering

Bent u klaar voor de verandering ?

 

Eigenlijk is het best raar dat mensen zich zo tegen verandering verzetten. Vijf jaar geleden was jij namelijk niet dezelfde persoon en over vijf jaar zullen er ook weer dingen veranderd zijn. Dat is het leven. Ook is verandering meestal juist iets positiefs. Hoe zorgen we dat we verandering wat beter kunnen handelen?

 De digitale verbinding van een organisatie met de rest van de wereld (thuiswerkers, nevenvestigingen, het internet, het datacenter) is een cruciaal onderdeel van de dagelijkse praktijk geworden.

 

 

 

5 Factoren die de toekomst bepalen

 

Er zijn vijf factoren die de toekomstige structuur van IT afdelingen gaan bepalen:

 

1. Een grotere invloed van de bedrijfsvoering op technologische beslissingen:

 

In de afgelopen twee jaar is volgens het onderzoek het aandeel van verkopen van vakspecifieke IT-software en IT-service gestegen van 35 tot 39 procent. Daarom moet IT structureel deelnemen aan bedrijfsactiviteiten zodat factoren als schaalbaarheid en beveiliging steeds worden meegenomen bij planningen en realisaties.

2. De wereldwijde inzet van cloud:

 

De gang naar de cloud leidt tot een dalende behoefte aan interne technologische vaardigheden. Idealiter kunnen op cloud basis verouderde silostructuren verdeeld worden in technologie en processen.

3. Een ontwikkeling gebaseerd op gekozen diensten:

 

Monolithische software platforms voldoen niet meer voor de specialistische eisen. Microservices die verbonden zijn aan interfaces met gevestigde softwarepakketten bieden de flexibiliteit voor bedrijven die zich bezighouden met passende oplossingen waardoor ze zich kunnen onderscheiden van de concurrentie.

4. Verspreiding van Agile en DevOps:

 

In de studie staat dat "CIO's Agile governance-structuren moeten scheppen. En wel met snellere en flexibele end-to-end antwoordtijden, die alle systems of engagement kunnen overkappen".

5. Kunstmatige intelligentie en cognitieve technologieën:

 

Forrester voorspelt dat de meeste technologische functies worden aangevuld of vervangen door Artificial Intelligence (AI), robots, machine learning en natuurlijke taalverwerking. Dit zal eerst plaatsvinden bij eenvoudige functies zoals bij een backup, later ook bij change management of bij een transformatie.

Vele kleine teams met IT-specialisten

 

De genoemde ontwikkelingen resulteren in kleinere teams van IT-specialisten die voor de bedrijven waardeverhogend zullen zijn en die zich volgens Forrester op vele manieren veranderen. Zo vormen de infrastructuurprocessen een eerste automatiseringsdoel van software-engineers. Door de cloud zal het aantal benodigde supportmedewerkers teruglopen Het accent zal bij de verandering vooral liggen op governance, technologie, de klant en het milieu.